הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60

תשואות הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60:

 • תשואה בחודש אפריל: -1.53%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.11%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.95%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.21%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.66%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
 • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,687(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.77%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.68%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.66%
 • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.19%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.26%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.30%
 • פיקדונות: 0.90%
 • הלוואות: 6.72%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 13.46%
 • קרנות נאמנות: 3.60%
 • נכסים אחרים: 9.39%

למעלה!