הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש יוני: -0.76%
 • תשואה מתחילת השנה: -5.25%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.28%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.37%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.71%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.89%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
 • שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,413(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.63%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.26%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.77%
 • מדד שארפ: 0.63

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.66%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.26%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.07%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.62%
 • פיקדונות: 0.51%
 • הלוואות: 7.08%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 9.38%
 • קרנות נאמנות: 2.61%
 • נכסים אחרים: 9.80%

למעלה!