הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש אפריל: -0.46%
 • תשואה מתחילת השנה: -1.84%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.98%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.27%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.24%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.20%

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9888
 • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 183(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.02%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.15%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.60%
 • מדד שארפ: 0.84

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.05%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.31%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.12%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.06%
 • הלוואות: 0.14%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 16.91%
 • קרנות נאמנות: 0.05%
 • נכסים אחרים: 8.36%

למעלה!