הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש פברואר: -0.84%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.52%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.87%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.74%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.19%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.63%

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9888
 • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 201 (במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.40%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.93%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.87%
 • מדד שארפ: 0.29
 • נכסים לא סחירים: 18.89%
 • נכסים בארץ: 79.15%
 • חשיפה למט"ח: 14.87%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.98%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.65%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.39%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.97%
 • פיקדונות: 1.68%
 • הלוואות: 0.13%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 10.61%
 • קרנות נאמנות: 0.14%
 • נכסים אחרים: 12.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!