איילון מסלול לבני 50 עד 60

תשואות איילון מסלול לבני 50 עד 60:

 • תשואה בחודש אפריל: -1.61%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.71%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.45%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.45%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.25%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%

השוואת תשואות בין "איילון מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9670
 • שם פוליסה: איילון מסלול לבני 50 עד 60

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 71(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.24%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.64%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.43%
 • מדד שארפ: 0.76

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.59%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.88%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.50%
 • הלוואות: 3.66%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 5.33%
 • קרנות נאמנות: 3.87%
 • נכסים אחרים: 9.14%

למעלה!