איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש אפריל: -1.15%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.54%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.13%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.52%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.05%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%

השוואת תשואות בין "איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 1801
 • שם פוליסה: איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 140(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.34%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.70%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.19%
 • מדד שארפ: 0.69

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.33%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.98%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.33%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.38%
 • הלוואות: 1.80%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 6.58%
 • קרנות נאמנות: 0.96%
 • נכסים אחרים: 2.62%

למעלה!