חיסכון-לכל-ילד

חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי איסלאמי

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים
1 מור חיסכון לילד - שריעה 1.42% -0.20% 14
2 הפניקס חיסכון לילד- שריעה -4.09% -6.80% 40
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.34% -3.50% 27
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!