חיסכון-לכל-ילד

חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי איסלאמי

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים
1 מור חיסכון לילד - שריעה -4.32% -3.60% 12
2 הפניקס חיסכון לילד- שריעה -5.09% -5.24% 38
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.71% -4.42% 25
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!