הודעה לעמיתי קופות הגמל, הפיצויים וקרנות ההשתלמות של תמיר פישמן:

בהתאם להסכם שנחתם ב- 28/11/2012 בין בית ההשקעות תמיר פישמן לבין בית ההשקעות IBI, יעברו כל כספי התגמולים שהיו תחת ניהול תמיר פישמן לניהול- IBI: תמיר פישמן להשתלמות (מספר קופה: 1014). תמיר פישמן לתגמולים ופיצויים (מספר קופה: 1010). תמיר פישמן מרכזית למאמר המלא