שאלות ותשובות / מהי קופת גמל?

קופת גמל היא שם כולל לקבוצה של מכשירים המשמשים לחסכון.
מכשירים כגון, קופת תגמולים, קופה אישית לפיצויים, קרן השתלמות ועוד.
החוסך יכול להיות עצמאי המפקיד מכספו או שכיר אשר מעסיקו מפקיד עבורו למטרת חסכון או למטרת תשלום פיצויי פיטורין.
החוסך נהנה מהטבת מס על הכספים שהוא מפריש ועל הרווחים שהוא צובר בקופה אולם משיכת הכספים ללא תשלום מס כפופה למספר תנאים.