שאלות ותשובות / קרן השתלמות תשואות

תשואות קרן השתלמות מפורסמות מדי חודש במערכת גמלנט של משרד האוצר.

תשואות קרן ההשתלמות הן בעצם הרווחים (או חלילה ההפסדים), שקרן ההשתלמות הצליחה להשיג עבור החוסכים שלה.

כל קרן השתלמות מחויבת לפרסם את התשואות שלה במערכת מדי חודש כאשר הן מתייחסות לחודש שעבר.

התשואות הן תשואות ברוטו לפני דמי ניהול.

תשואות קרן ההשתלמות הוא פרמטר בעל משמעות אדירה כאשר אתם באים לבדוק או לבחור קרן השתלמות.