שאלות ותשובות / קרן השתלמות – מס

אם יש לכם קרן השתלמות, ואתם רוצים למשוך את הכסף לפני שעברו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, אתם תאלצו לשלם על המשיכה הזאת מס.

משיכת כספים שנצברו בקרן ההשתלמות לפני שחלפו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, מכונה: "משיכת כספים שלא כדין", ולפי הכללים של רשויות המס יופחת במקור ע"י החברה שמנהלת עבורכם את קרן ההשתלמות מס של 48% מסך הסכום הכולל את הרווחים שצברו הכספים שהפריש העובד, סך הקרן שהפריש המעסיק והרווחים שנצברו מהכסף שהפריש המעסיק. למעשה החלק היחיד מהסכום שנצבר קרן ההשתלמות ולא יהיה חייב במס הגבוה, היא הקרן המורכבת מהכספים שהפקיד העובד.

לפני שאתם מתייאשים, כתבנו מאמר קצר, המפרט את האפשרויות השונות העומדות בפניכם למשוך את הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות ללא תשלום מס, גם אם עדיין לא חלפו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה שביצעתם לקרן ההשתלמות.