שאלות ותשובות / קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים הוקמה בשנת 1970.

הקרן פתוחה להצטרפות לשכירים בלבד , החברים בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים, או המדורגים בדרוג ההנדסאים והטכנאים.

שיעורי ההפקדות המרבי לקרן השתלמות על פי פקודת מס הכנסה , הינו 7.5% מן השכר על ידי המעסיק , ו- 2.5% על ידי העובד, עד לתקרה המתעדכנת מדי שנה . הכספים מופרשים לקרן ההשתלמות למטרת השתלמות או לאחר 6 שנים למטרת חסכון.

קרן ההשתלמות מקבלת שירותי תפעול פיננסים ואדמיניסטרטיביים מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

הכספים שמפרישים השכירים והמעסיקים שלהם לקרנות ההשתלמות מושקעים בשוק ההון ע"פ שיקול דעת וועדת ההשקעות והגוף המנהל עבורה בפועל את הכסף (מיטב דש, מגדל ואקסלנס), וע"פ תקנון הקופה במגוון מסלולי השקעה.

אם תקלידו בחלון החיפוש של מיי גמל נט את המילה "הנדסאים", תוכלו לראות והשוות בין מגוון המסלולים העומדים לבחירתכם.