שאלות ותשובות / קרן השתלמות בעל שליטה

שכיר בעל שליטה בחברה יכול גם הוא להפריש לקרן השתלמות.

תקרת הסכום שמס הכנסה מאפשר לחברה לרשות "כהוצאה מוכרת" הוא 4.5% מהשכר, ולעובד השכיר בעל השליטה- עד 1.5% מהשכר, ובסה"כ 6% מהשכר ברוטו, עד לתקרת משכורת שנתית המתעדכנת מדי שנה ע"י רשויות המס מדי שנה.