שאלות ותשובות / קופת גמל גירושין – איזון

בתי המשפט בישראל קבעו הלכה למעשה כי כספי הפנסיה והתגמולים של בני זוג הם רכוש משותף ויש להתחלק בו. לכן אם אין הסכם ממון בתוקף בין שני בני הזוג, יחולקו הכספים הצבורים בקופת הגמל, בקרן הפנסיה, בביטוח מנהלים ובקרן השתלמות, בין שני בני הזוג בצורה שוויונית, באופן המכונה "איזון משאבים".