שאלות ותשובות / משיכה של קרן השתלמות

ניתן לבצע משיכה של קרן השתלמות לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה לכל מטרה וללא תשלום קנס.

במקרים מסוימים ניתן לבצע משיכה של קרן השתלמות גם לפני תום 6 שנים תחת הסכמה של החברה המנהל ו/או רשויות המס.

מומלץ לכם לשקול אפשרויות נוספות, כגון לקיחת הלוואה המנהלת את קרן ההשתלמות במקום לבצע משיכה של קרן השתלמות לפני תום שש השנים.