שאלות ותשובות / מהו מדד שארפ?

מדד שארפ מודד את עודף התשואה על השקעה מול הסיכון (המתבטא בסטיית התקן של התשואה).

נוסחת המדד מחשבת את הפער שבין תשואת ההשקעה לריבית חסרת סיכון, ומחלקת אותו בסטיית התקן של התשואה.

ככל שמדד שארפ חיובי וגבוה יותר, כך ניהול ההשקעות איכותי יותר.