שאלות ותשובות / לא זוכר/ת מה שם הקופה או הקרן שלך?

הדרך הטובה ביותר לאתר את שם הקופה או הקרן שלך היא למצוא את הדו"ח הרבעוני ששולחת לך בדואר החברה המנהלת את הקרן או הקופה. שם יופיעו כל הפרטים הנחוצים (שם קופה או מספר קופה).

אם אינך מוצא את הטופס הנ"ל, נסה להקליד בחלון החיפוש אפילו שם חלקי של הקופה או הקרן. כל האפשרויות הרלוונטיות יופיעו לפניך בחלון החיפוש.

אם לא זיהית את שם הקופה שלך בחיפוש החלקי, נסה את שם החברה המנהלת (הוא מופיע בד"כ גם בתלוש המשכורת שלך בסעיף הניכויים) והקלד אותו בחלון החיפוש.

אם עדיין לה זיהית את הקופה/הקרן שלך, תאלץ לפנות לחברה המנהלת או לסוכן הפנסיוני שלך לשם קבלת הפרטים הללו.

הערה נוספת: משרד האוצר הודיע כי בכוונתו להקים במהלך שנת 2013 אתר אינטרנט בו יוכל המשתמש להקליד את מספר הזהות שלו יחד עם פרטים נוספים ולקבל את רשימת הגופים המנהלים עבורו את כספי הפנסיה הגמל וההשתלמות שלו.