שאלות ותשובות / אם שמת 50,000 ש"ח בקופת גמל להשקעה וממוצע התשואה השנתית היא 5% ודמי ניהול 0.8% כמה כסף יהיה לך בעוד 20 שנה?

בחישוב ארוך טווח ממוצע תשואה יכול להטעות, מאחר והכסף בקופת גמל להשקעה צובר "ריבית דריבית", אחוז שהורווח בשנה הראשונה יצבור הרבה יותר כסף מאחוז שהורווח בשנה העשרים.

לכן, נניח תשואה לפני דמי ניהול של 5% בשנה כל שנה, ודמי ניהול של 0.8% לשנה, כל שנה. עכשיו נעבור לחישוב הסכום שיצטבר בקופת הגמל להשקעה עוד 20 שנה:

(5%-0.8%)=4.2%, זוהי התשואה המצטברת בסוף כל שנה בניכוי דמי הניהול.
50,000X(4.2%+1)^20= 113,847.73 ₪.