תיקון 3: קופת גמל משלמת ולא משלמת

ב- 1/1/2008 נכנס לתוקפו תיקון 3 לחוק הפיקוח על שרותים פיננסים (קופות גמל).

החוק למעשה הטיל סייגים על משיכת כספים מקופות הגמל בתאריך הפרישה ונתן עדיפות למשיכת הכספים כקצבה מתמשכת בדומה למצב הקיים בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים.

כספים שיופרשו לגמל לאחר 1/1/2008, יופרשו לקופה המכונה "קופה לא משלמת".

מאחר וכיום אין לקופות הגמל מערך תפעול ואקטואריה לנהל את תשלום הקצבה, יצטרך העמית ביום הפרישה להעביר את הכסף ל-"קופה משלמת לקצבה" על פי בחירתו (כגון קרן פנסיה או פוליסת בטוח מנהלים) אשר תשלם לו בפועל את קצבתו. קופת גמל שתרצה לשלם ישירות לעמיתיה שהגיעו לגיל פרישה את הקצבה תוכל לעשות כן לאחר שתקבל אישור מהמפקח על החסכון כי היא עומדת בקריטריונים התפעולים שקבע לשם כך.

החוק קובע כי ביום הפרישה יחושב לעמית סכום כספי אשר יאפשר לו קיצבה של כ- 4,356 שח בחודש (נכון לדצמבר 2012) למשך שארית חייו על בסיס חישובים אקטוארים של תוחלת חיים.

סכום זה (כיום בערך 900,000 ₪) לא יותר במשיכה ויועבר לקופה המשלמת לקצבה לשם תשלום קצבה חודשית רציפה ומתמשכת. בחישוב הקצבה ילקחו בחשבון קצבאות נוספות שיש לעמית כגון פנסיה/ביטוח מנהלים.

אם צבר העמית בקופת הגמל סכום גבוה מהסכום הנדרש לקיום הקצבה (כאמור כ- 900,000 ₪) יוכל למשוך את יתרת הסכום בתשלום אחד בהתאם לתקנון הקופה. אם לא צבר העמית בקופת הגמל סכום גבוה יותר מהסכום הנדרש, עדיין יוכל להוון בתשלום אחד 25% מקצבתו הצפויה בחמש השנים הראשונות לפרישה. שוב, בכפוף ובהתאם לתקנון הקופה. כל משיכה של כספים אלו שלא בדרך של קצבה דורשת אישור ממס הכנסה כדי להימנע מניכוי מס של 35% במקור.

כספים שהופקדו בקופות הגמל לפני ה-1/1/2008 פטורים מהתיקון לחוק והעמית רשאי למשוך אותם במלואם פטורים ממס (לרבות מס רווחי הון) החל מגיל 60 וללא צורך באישור ממס הכנסה. חשוב לציין שהעמית רשאי להעביר כספים אלה מקופה אחת לקופה אחרת ללא אובדן הזכות למשיכה חד פעמית פטורה ממס.

בנוסף ראוי להדגיש כי כספי הפיצויים שהופרשו לקופת הגמל עדיין פטורים ומותרים למשיכה בתשלום אחד ביום הפרישה.

עד שתגיעו לגיל פרישה, "מיי גמל נט" מאפשר לכם לעקוב אחר ביצועי קופת הגמל שלכם ולבצע השוואה של רווחי הקופה שלכם מול קופות מתחרות כדי שתוכלו לבחור את הקופה שהצליחה להשיג לעמיתיה את התשואה הגבוהה ביותר.

"מיי גמלנט" מציג לכל קופה מפרט מלא הכולל את פרופיל הסיכון ואפיק ההשקעות המרכזי שלה, הרכב נכסיה, פירוט התשואה שהביאה לעמיתיה בטווחי זמן שונים, דמי הניהול הממוצעים שגבתה מהם ופרטים חשובים נוספים בנוגע למדיניות ההשקעות הספציפית של הקופה.

(Visited 453 times, 1 visits today)
הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

2 thoughts on “תיקון 3: קופת גמל משלמת ולא משלמת

  1. לפי שביררתי עד עתה.לא ניתן למשוך אותה בסכום חד פעמי אפילו עם מדובר באישה רק בגיל 67 פטור ממס.לגבי משיכה כקיצבה חדשית נמוכה ,לא ברור עדיין.אי אפשר כנראה לקבל כקיצבה של 10 שקלים בחודש לדוגמא!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.