הרפורמה להתאמת החיסכון הפנסיוני למאפייני העמית – המודל החכ"מ.

  למאמר זה פורסם עדכון בקישור הבא: המודל הצ'ילאני: הרפורמה להתאמת החיסכון הפנסיוני לגיל העמית   בתחילת שנת 2016 צפויה להיכנס לתוקף הרפורמה שתכנן משרד האוצר, בנוגע לניהול כספי החיסכון לטווח ארוך של הציבור בהתאם למאפייני העמית- המכונה גם המודל למאמר המלא