הודעה לעמיתי קופות הגמל, הפיצויים וקרנות ההשתלמות של אפסילון:

בהתאם להסכם שנחתם בין בית ההשקעות "הדס ארזים" לבית ההשקעות אפסילון, הועבר ניהול קופות הגמל הפיצויים וקרנות ההשתלמות אשר היו בניהול בית ההשקעות אפסילון- לניהול בית ההשקעות הדס ארזים. אפסילון תגמולים (מספר קופה 956). אפסילון השתלמות (מספר קופה: 1002). אפסילון למאמר המלא