סיכום חודש בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות: מה גרם לאקסלנס לקפוץ לראש טבלת התשואות בפברואר?

שלום לכולם,
חודש פברואר, היה חודש עם הרבה הבדלים בין האפיקים והמדדים השונים.
בשפה המקצועית קוראים לתופעה הזאת: “שונות”, וכשיש שונות… יש הבדלים משמעותיים בתשואות בין האפיקים ובין מנהלי ההשקעות השונים.

לעומת חודש ינואר בו ראינו עליות בכל מדדי מהמניות, בחודש פברואר ירד מדד מניות ת”א 35 בכ- 1.85% (לאחר עליה של 5% בינואר), לעומתו מדד מניות ת”א 90 עלה בפברואר ב 1.82%!

גם בחו”ל, היו הבדלים משמעותיים בין מדדי המניות המרכזיים:
מדד ה- S&P500 עלה בכ- 2.7%, (מניות הבנקים וחברות האנרגיה הובילו את העליות).
מדד הנאסד”ק ירד בכ- 0.06%, ומדד המניות הקטנות ה- Russell 2000 עלה בכ- 6.2%, (לאחר עליה של כ- 5% בחודש ינואר!).

באירופה,  מחקו מדדי המניות המובילים את הירידות של חודש ינואר, וחזרו לעלות בחודש פברואר:

בגרמניה עלה מדד ה- DAX30 בכ- 2.56% (לאחר ירידה של 2.1% בינואר), ובצרפת עלה מדד ה- CAC40 בכ- 5.6% (לאחר ירידה של 2.64% בינואר).
מדד ה- EUROSTOXX50 עלה בכ- 4.55% (לאחר ירידה של 1.9% בינואר), ומדד המניות הקטנות ה- EUROSOXX600 עלה בכ- 2.45% (לאחר ירידה של 0.75% בינואר).

בשוק אגרות החוב הקונצרניות, חודש פברואר היה חודש של עליות באגרות החוב הצמודות.
מדדי אג”ח תלבונד 20/40/60 עלו בין 0.15% ל- 0.18%, בעוד שמדד אג”ח תלבונד שקלי 50 ירד בכ- 0.4%, ומדד תלבונד שקלי (הכולל את אגרות החוב “האמריקאיות”) ירד בכ- 15%.0.

הצפי להתאוששות כלכלית בעקבות התמריצים והחיסונים, גרמו לירידות שערים ולהפסדים במרבית אגרות החוב הממשלתיות בעולם (כולל בישראל), בעיקר באגרות החוב הארוכות ואגרות החוב שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן.
גם כאן היתה שונות בין אגרות החוב השונות:
אגרות החוב הצמודות למח”מ של עד 5 שנים דווקא עלו ב- 0.3%-0.4%, ואילו אגרות החוב הצמודות הארוכות ירדו ב- 1.3%.
אגרןות החוב השקליות, ירדו כולן. האגרות הקצרות ירדו ב 0.1%- 0.3%, בעוד אגרות החוב השקליות הארוכות ירדו בכ– 3.2%.
החששות מהתגברות האינפלציה (בעיקר בטווח הבינוני-קצר), דוחפת את המשקיעים להעדיף השקעה באג”ח צמודות על פני אג”ח שקליות, ולכן המחיר שלהם עולה.
לאחר מדד המחירים לצרכן של חודש פברואר (שהתפרסם ב- 15 למרץ), ועלה בכ- 0.2% מעל לציפיות, זה נראה כמו מהלך שהשתלם.

בחודש פברואר דיווחה קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות לטווח קצר, על תשואה חיובית חריגה של כ- 4.56%. ממוצע התשואה בפברואר של המובילות באפיק הכללי של קרנות ההשתלמות עמד בפברואר על כ- 1%+.השתלמות כללי פברואר 21
הסיבה לפער הקיצוני היא כנראה השקעה משמעותית של קרן ההשתלמות של אקסלנס בסטרט-אפ פרטי הנקרא REE, שיצא למהלך של מיזוג עם SPAC סחיר בארה”ב, לפי שווי של כ- 4 מיליארד ש”ח, והציף לקרן ההשתלמות רווח של מאות אחוזים על השקעתה הראשונית.
למרות שמשקיעים מוסדיים נוספים כמו מיטב-דש, הפניקס, והכשרה-ביטוח השקיעו ב-REE, ההשקעה של קרן ההשתלמות לטווח קצר של אקסלנס בסטראט-אפ, היתה באחוז הרבה יותר משמעותי מסך הנכסים של הקרן.
חשוב לציין שקרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות לטווח קצר, מיועדת על -פי תשקיף הקרן, למשקיעים המעוניינים באופק השקעה קצר יחסית, כגון משקיעים המחזיקים בקרנות השתלמות נזילות למשיכה.

קרנות השתלמות כללי פברואר 21 תשואה חמש שניםההשקעה המוצלחת של קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות לטווח קצר ב- REE סייעה לה לסגור את הפער מול המתחרים, גם בחישוב תשואה בטווח הארוך.
בהשוואה על בסיס תשואה מצטברת בשלוש שנים האחרונות, מובילה אקסלנס השתלמות לטווח קצר, במקום הראשון עם תשואה של 24.95%.
אחריה במקום השני נמצאת קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי עם תשואה של 20.95%.

בחישוב תשואה מצטברת על בסיס חמש שנים, ממשיכה להוביל אלטשולר שחם השתלמות כללי עם תשואה מצטברת של 44.1%.
למקום השני עלתה אקסלנס השתלמות לטווח קצר עם תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות של 42.17%, ועקפה את קרן ההשתלמות הרגילה של אקסלנס- אקסלנס השתלמות כללי שירדה למקום השלישי, עם תשואה מצטברת של 39.19%.

קרנות השתלמות תשואה שנה פברואר 21רוב קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, הציגו בחודש פברואר עליות נאות למרות הירידה החודשית במדד מניות ת”א 35.
גם בחודש פברואר, ממשיכה קרן ההשתלמות כלל השתלמות מניות לתפוס את המקום בחישוב תשואה חודשית.
בחישוב תשואה שנתי (12 חודשים אחרונים), נמצאת קרן ההשתלמות כלל השתלמות מניות במקום החמישי, כשבמקום הראשון קרן ההשתלמות מור השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 32%.
במקום השני בחישוב תשואה שנתי נמצאת קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות, עם תשואה של כ- 24%.
קרנות השתלמות תשואה 3 שנים פברואר 21חשוב לזכור שאת עיקר הפער החיובי מול המתחרות בתקופה הזו, צבר בית ההשקעות מור כאשר קרן ההשתלמות שלו היתה עדיין קטנה, וסך נכסים שלה היה נמוך מאוד.
כיום, כאשר נכסי קרן ההשתלמות המנייתית של מור כבר כוללים כמעט מיליארד ש”ח, התשואות שלה, הרבה יותר קרובות לתשואות המתחרים.

אם נשווה את התשואה של קרנות ההשתלמות המנייתיות בשלוש השנים האחרונות, נמצא במקום הראשון את אנליסט השתלמות מניות של בית ההשקעות אנליסט, עם תשואה מצטברת של 46.74%.
במקום השני נמצאת בפער גדול קרן ההשתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות עם תשואה מצטברת של 31.7%.

בענף קופות הגמל, לאור המשך העליות במדדי המניות ובנכסים הנחשבים מסוכנים ביחס לנכסים הנחשבים בטוחים (כגון אג”ח ממשלתי), ראינו בפברואר עליות משמעותיות בקופות הגמל המיועדות לחוסכים מתחת גיל 50, בהשוואה לקופות הגמל המיועדות לחוסכים מבוגרים יותר.

קופות גמל לחוסכים עד גיל 50 תשואה פברואר 21בקבוצת קופות הגמל המיועדות לחוסכים מתחת גיל 50, דיווחה בחודש פברואר קרן ההשתלמות אקסלנס גמל לבני 50 ומטה, גם על תשואה מאוד חריגה של כ- 4%, שוב כנראה בעקבות החזקה משמעותית בסטארט-אפ REE.
בהשוואה על בסיס שלוש שנים, עברה אקסלנס גמל לבני 50 ומטה למקום הראשון עם תשואה מצטברת של כ- 27%, ועקפה את אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה, שירדה למקום השני עם תשואה מצטברת של כ- 23.1%.

בקופות הגמל המתמחות בהשקעה במניות, התמונה בחודש פברואר מאוד דומה למה שראינו בקרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, גם בתשואות וגם במיקום הגופים המנהלים בטבלת התשואות.
קופות גמל מניות תשואה שלוש שניםבהשוואה ארוכת טווח ממשיכה להוביל את הקטגוריה אנליסט גמל מניות, עם תשואה מצטברת של 47.14% בשלוש שנים, תשואה מצטברת של 91.4% בחמש שנים, ובפער משמעותי על המתחרים.
בחישוב תשואה מצטברת לשלוש שנים נמצאת במקום השני כלל תמר מניות עם תשואה של כ- 32.8% (פער של כ- 14.35%).
במקום השני בחישוב תשואה מצטברת לחמש שנים נמצאת אלטשולר שחם גמל מניות עם תשואה מצטברת של 88.37% (פער של כ- 3%).

בענף פוליסות החיסכון, ממשיכה להוביל את האפיק הכללי פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ- כללי של חברת הביטוח “הכשרה”, עם תשואה מצטברת של 12.15% בשנה האחרונה.
אחריה צמודה במקום השני פוליסת החיסכון הפניקס מסלול השקעה כללי של חברת הביטוח “הפניקס”, עם תשואה מצטברת של 12.1%.פוליסות חיסכון תשואה כללי שלוש שנים פברואר 2021

בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות, שומרת פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ- כללי תחת ניהולו של מנהל ההשקעות הראשי רועי קדוש, על המקום הראשון עם תשואה מצטברת של 24.7%.
פוליסת החיסכון של הכשרה מגדילה מעט את הפער על הפניקס מסלול השקעה כללי, שנמצאת במקום השני עם תשואה מצטברת של 23.23%.

בחישוב תשואה מצטברת לטווח ארוך של חמש שנים, ממשיכה הפניקס מסלול השקעה כללי, להחזיק במקום הראשון, עם תשואה מצטברת של 44.7%.
אחריה במקום השני נמצאת פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי, בניהולו של בית ההשקעות אלטשולר-שחם, עם תשואה מצטברת של 43.66%.

בענף קופות הגמל להשקעה, באפיק הכללי בחודש פברואר חולקות את המקום הראשון בתשואה חודשית כלל גמל לעתיד כללי ו- מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי , שתיהן עם תשואה של 0.89% בפברואר.
בחישוב תשואה מצטבר לטווח של שלוש שנים, עקפה לראשונה קופת הגמל להשקעה אקסלנס גמל להשקעה כללי עם תשואה מצטברת של כ- 19.5%, את קופת הגמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי, שירידה למקום השלישי עם תשואה מצטברת של 19.17%.

גמל להשקעה מניות תשואה 3 שניםכמו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, גם בענף קופות הגמל להשקעה המתמחות בהשקעה במניות, הובילה את טבלת התשואות כלל גמל, עם קופת הגמל להשקעה המנייתית שלה- כלל גמל לעתיד מניות, עם תשואה חודשית של 2.36%.

בהשוואה על בסיס תשואה מצטברת לטווח ארוך יותר של 3 שנים, ממשיכה להוביל בפער גדול קופת הגמל להשקעה אנליסט קופת גמל להשקעה מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 46.2%.
שאחריה במקום השני נמצאת קופת הגמל להשקעה המנייתית כלל גמל לעתיד מניות, עם תשואה יותר צנועה של כ- 32%.
כאשר ישלימו קופות הגמל להשקעה חמש שנים מיום הקמתן (באוגוסט השנה), נציג לכם גם השוואה שלהן לטווח ארוך של חמש שנים.

חודש פברואר האיר פנים למנהלי ההשקעות שהעדיפו השקעה במניות, אג”ח צמודות לא ארוכות, וכראה גם בסטארט-אפ אחד בשם REE.
מה יקרה במרץ?
אנחנו נמתין כמוכם לעדכון התשואות הקרוב.


מי יהיו המרוויחים והמפסידים של שנת 2021? 
אין לנו מושג, אבל אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו מבטיחים לעדכן אתכם.


היכנסו לדף הראשי של מיי גמלנט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


איך תיגמר שנת 2021? עליות או ירידות? אנחנו באמת לא יודעים…
אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קופות הגמל ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


לפני כל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו במיי גמל.נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.
זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, וקופת הגמל שלכם.


  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *