עדכון תשואות אפריל: מי הצליח השנה לקרוא נכון את המגמה, ומי פיספס בענק.

שלום לכולם.
אפריל 2022, היה אחד החודשים התנודתיים שאנחנו זוכרים בשנים האחרונות.
למרות החששות והירידות בחו”ל, מדד ת”א 125 הצליח לשמור באפריל על תשואה חיובית ועלה בכ- 0.58%, מדד ת”א 90 המוטה יותר לחברות נדל”ן עלה בכ- 2.3%.

בארצות הברית, התמונה היתה מאד שונה…
מדד ה S&P500 ירד באפריל בכ- 8.80% באפריל ומדד ה Nasdaq100 מוטה מניות הטכנולוגיה התרסק בכ- 13.37%.
מתחילת השנה ירד מדד ה S&P500 ירד באפריל בכ- 13.3% ומדד ה Nasdaq100 איבד כ- 21.2%.
מה שעוזר למתן את עוצמת ההפסדים של המשקיעים במדדי המניות בארה”ב, היתה התחזקות הדולר. באפריל עלה שער הדולר-שקל בכ- 4.65%, ומתחילת השנה התחזק הדולר בכ- 7.6%.
הבעיה היא (וזאת בעיה גדולה), שחלק גדול מהחשיפה של המשקיעים הישראלים למניות בארה”ב, היא חשיפה מגודרת מט”ח, ולכן הם אינם נהנים מעליית הדולר, וסופגים את כל ההפסד מירידות השערים במניות האמריקאיות.

בענף קרנות ההשתלמות, מובילה באפריל את המסלול הכללי קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות כללי, של בית ההשקעות אנליסט, שירדה בחודש אפריל ב- 0.69%- בלבד, לעומת ממוצע שלילי של 1.36%- בקרנות ההשתלמות בקטגוריה.
קרן ההשתלמות הכללית של אנליסט תופסת גם את המקום הראשון בתשואה שנתית עם תשואה של 6.57%, ובפער של כמעט 0.4% מקרן ההשתלמות מגדל השתלמות כללי, שנמצאת במקום השני.

קרנות השתלמות שנה כללי‎‎את המקום האחרון בתשואה חודשית באפריל בענף הכללי (מבין קרנות ההשתלמות הפתוחות לציבור הרחב), תפסה קרן ההשתלמות של בית ההשקעות אלטשולר-שחם, עם תשואה שלילית של 2.31%-.

בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה לשמור על המקום הראשון כלל השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של כ- 40%.

ענף קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, סבל מחודש “אדום” במיוחד, לעומת האפיקים האחרים.
קרן ההשתלמות שירדה הכי פחות באפריל היתה קרן ההשתלמות מור השתלמות מניות, שירדה באפריל ב- 1.71%-, לעומת ממוצע קטגוריה של 2.53%-.קרנות השתלמות מניות שנהגם כאן תפס את המקום האחרון בית ההשקעות אלטשולר-שחם עם ירידה של 4.36%- בקרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות מניות.
בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה, ממשיכה להוביל קרן ההשתלמות הראל השתלמות מסלול מניות, עם תשואה של כ- 9%, ובפער גדול של כ- 2.4% מעל ילין לפידות השתלמות מסלול מניות, שנמצאת במקום השני.
תשואת קרן ההשתלמות המנייתית של אלטשולר שחם, נראית לא טוב בשנה האחרונה.
לעומת תשואה ממוצעת חיובית של כ- 7.4% בקטגוריה, אלטשולר שחם השתלמות מניות עשתה 3.5%-.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של 77.4% (לעומת ממוצע קטגוריה של 48.67%), ובפער משמעותי של מעל 12.3% מקרן ההשתלמות ילין לפידות השתלמות מסלול מניות, פער שגם החודש המשיך להצטמצם.

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, כל קופות הגמל, בכל הגילאים, דיווחו על תשואה שלילית.
קופות הגמל לחוסכים עד גיל 50, ירדו באפריל בממוצע 1.66%-, קופות הגמל לחוסכים בין הגילאים 50-60 ירדו בממוצע כ- 1.3%-, וקופות לחוסכים מעל גיל 60, ירדו בממוצע כ- 0.9%-.
אפשר לראות מהתשואות החודשיות של אפריל, כיצד המודל להתאמת החיסכון בהתאם לגיל החוסך, הצליח להקטין את ירידת התשואה לחוסכים המבוגרים לעומת החוסכים הצעירים יותר.קופות גמל תשואה שנה

בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות בקופות הגמל המותאמות לגיל החוסך:
לחוסכים עד גיל 50, תופסת את המקום הראשון קופת הגמל הפניקס גמל לבני 50 ומטה, עם תשואה מצטברת של כ- 44.2%.
לחוסכים בין הגילאים 50-60, תופסת את המקום הראשון קופת הגמל מיטב דש גמל לבני 50-60, עם תשואה מצטברת של כ- 37.3%.
לחוסכים מעל גיל 60, תופסת את המקום הראשון קופת הגמל מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה, עם תשואה מצטברת של כ- 29%.
כפי שאתם יכולים לראות, חמש השנים האחרונות, השאירו את החוסכים המבוגרים עם תשואה הרבה יותר נמוכה על הכסף שלהם.
מטרת המודל להתאמת החיסכון לגיל היתה להגן על החוסכים המבוגרים מפני ירידות, גם אם הדבר יפגע בתשואה המצטברת שלהם בתקופה של עליות.

חשוב לזכור: לכל חוסך בקופת גמל, יש זכות לבקש להצטרף לכל מסלול מותאם גיל שהוא בוחר, גם אם אינו בגיל המתאים למסלול.

גם בקופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, תפס את המקום האחרון בתשואה חודשית באפריל, בית ההשקעות אלטשולר שחם בכל שלושת קבוצות הגיל.

בענף קופות הגמל להשקעה, חודש אפריל היה חודש של הפסדים במסלול הכללי ובמסלול המנייתי.
במסלול הכללי, ירדו בממוצע קופות הגמל להשקעה באפריל בכ- 1.4%-.
קופת הגמל שירדה הכי פחות באפריל היא קופת הגמל הראל גמל להשקעה כללי, עם ירידה של 0.92%- בלבד.
קופת הגמל של הראל גם מובילה בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה, עם תשואה של כמעט 6%, ובפער של מעל אחוז מ-אנליסט קופת גמל להשקעה כללי, שנמצאת במקום השני.
בחישוב תשואה לזמן ארוך של חמש שנים, ממשיכה להוביל אנליסט קופת גמל להשקעה כללי, עם תשואה מצטברת של 35.9%.

מי שירדה הכי הרבה במסלול הכללי היא שוב קופת הגמל אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי, של בית ההשקעות אלטשולר שחם שירדה באפריל ב- 2.67%-, כמעט כפול מהממוצע.

גם בין קופות הגמל להשקעה במסלול המנייתי, תופסת הראל את המקום הראשון בתשואה חודשית באפריל.
הראל גמל להשקעה מניות, ירדה באפריל בכ- 1.6%-, לעומת ממוצע קטגוריה של 2.8%-.
הראל גמל להשקעה מניות, תופסת גם את המקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה עם תשואה של 8.67%, ובפער של מעל 1.5% מ- אנליסט קופת גמל להשקעה מניות, שנמצאת במקום השני.
בחישוב תשואה לטווח ארוך של חמש שנים, ממשיכה להוביל בבטחה אנליסט קופת גמל להשקעה מניות, עם תשואה מצטברת של 77.75%, ובפער של כ- 14.2% מקופת הגמל ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות שנמצאת במקום השני.

פוליסות החיסכון, ירדו גם הן באפריל במסלול הכללי והמנייתי.
פוליסת החיסכון שירדה הכי פחות באפריל במסלול הכללי, היא פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ- כללי, תחת ניהולו של רועי קדוש.
פוליסת החיסכון הכללי של הכשרה ירדה באפריל ב- 0.55%- בלבד, לעומת ממוצע קטגוריה של 1.35%-.
פוליסת חיסכון 5 שנים תשואהאתם כבר בטח מנחשים מי מנהל את פוליסת החיסכון שירדה הכי הרבה בחודש אפריל…
נכון. זאת פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי בניהולו של בית ההשקעות אלטשולר שחם, שירדה כמעט 2.7%- באפריל, שוב כמעט כפול מממוצע הקטגוריה.

פוליסת החיסכון שנמצאת במקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה היא הראל מסלול כללי, שעלתה בכ- 6.4%, כשאחריה בפער של 0.6%, נמצאת הפניקס מסלול השקעה כללי.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל הפניקס מסלול השקעה כללי, עם תשואה מצטברת של 43.8%.

פוליסות חיסכון במסלול המנייתי ירדו בממוצע בחודש אפריל ב- 3%.
גם כאן, בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה נמצאת חברת הביטוח הראל, עם פוליסת החיסכון הראל מסלול מניות, עם תשואה מצטברת של 9.26%, ובפער של כ- 1% מ- הכשרה חברה לביטוח בע”מ – בסט אינווסט – ילין לפידות -מניות, שנמצאת במקום השני.
פוליסות חיסכון מניות שנה‎‎
גם כאן במקום האחרון נמצאת אלטשולר-שחם, עם פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות, שירדה כמעט 4.5% בחודש אפריל.
שנה אחורה, הפסידו המשקיעים בפוליסת החיסכון המנייתית של אלטשולר שחם כ- 3.28%-, לעומת תשואה חיובית ממוצעת של 4.8% בקטגוריית פוליסות חיסכון המנייתיות.

בחישוב תשואה מצטברת לטווח של שלוש שנים וטווח של חמש שנים, ממשיכה להוביל פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח מנוהל באמצעות מיטב דש מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 47%, ו- 77%, בהתאמה.


מיי גמל.נט, מפעיל גם מנוע חכם להשוואת תשואות קרנות פנסיה.
היחיד בישראל שמפריד עבורכם את המסלולים השונים, ומאפשר לכם לעשות השוואה נכונה, בין הקרנות השונות בהתאם לפרופיל הסיכון, לגיל החוסך, ולגובה ההפקדה לקרן.
רוצים לדעת מה עשתה קרן הפנסיה שלכם? היכנסו לדף קרנות הפנסיה, של מיי גמל נט.


בקטגוריית  קרנות הפנסיה המותאמות לגיל החוסך יש שני מנצחים בחודש, ומפסידה אחת:
בשלושת קבוצות הגיל, נמצאות במקום הראשון והשני קרנות הפנסיה של איילון ושל כלל.
במקום האחרון בשלושת קבוצות הגיל, נמצאות שוב, קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם.

קרנות פנסיה הן השקעה לטווח ארוך, ולכן חשוב להשוות ביניהן לטווח ארוך.
בהשוואה לטווח ארוך של חמש שנים לחוסכים עד גיל 50, נמצאת במקום הראשון הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה עם תשואה של 49.4%.
בהשוואה לטווח ארוך של חמש שנים לחוסכים בגילאים 60-50, נמצאת במקום הראשון איילון מיטב מקיפה 50-60 עם תשואה של 45.75%.
בהשוואה לטווח ארוך של חמש שנים לחוסכים בגילאים 60 ומעלה, נמצאת במקום הראשון כלל פנסיה לבני 60 ומעלה עם תשואה של 33.85%.

לסיום, זרקור קצר על קרנות הפנסיה:

קרנות הפנסיה המקיפות מקבלות מאוצר המדינה הפקדה של “אגח מיועדות”, המבטיחות תשואה קבועה גבוהה מאד של 4.86% לשנה פלוס הצמדה למדד.
אג”ח מיועדות, מהוות כ- 30% מסך הנכסים של קרן פנסיה מקיפה.
הן תורמות תשואה של כ- 0.4% בחודש, פלוס הצמדה למדד המחירים לצרכן (שפורסם באפריל ועלה ב- 0.6%). חשבון פשוט, מראה לנו שהאג”ח המיועדות תרמו באפריל כ- 0.3% לתשואה החודשית.
לכן, היינו מצפים שקרנות הפנסיה המותאמות לגיל החוסך, יציגו באפריל תשואה גבוהה יותר של כ- 0.3% מקופות הגמל המותאמות לגיל החוסך.
זה לא המצב. קרנות הפנסיה המותאמות לגיל החוסך ירדו באפריל בערך כמו קופות הגמל.
קופת גמל אפריל תשואה
פנסיה חודש אפריל תשואה

הסיבה היא כנראה, אגרות החוב הארוכות יותר שמחזיקה קרן הפנסיה לעומת קופת הגמל.

נסביר בקצרה: ככל שאגרת חוב ארוכה יותר, ומגיעה לפדיון מאוחר יותר, היא רגישה יותר למהלכים של עליית ריבית כמו שחווינו בחודש אפריל.
למרות שהדבר לא נראה טוב בטבלת התשואות ואף אחד לא אוהב להפסיד כסף, לקרן פנסיה המשקיעה לטווח ארוך, יש גם תוצאה חיובית מהפסדים הנובעים מעליית ריבית במשק.
כאשר הריבית עולה, יכולה הקרן להגדיל את השקעתה באגרות חוב בתשאה גבוהה יותר, ולכן יכולה להביא תשואה גבוהה יותר לחוסכים שלה בטווח הארוך.

קרנות הפנסיה המתמחות במניות ירדו בממוצע באפריל בכ- 2.52%-, כ- 0.36% פחות מהירידה הממוצעת בקופות הגמל המתמחות במניות.
הפער נובע כמובן מאחזקת קרנות הפנסיה באג”ח מיועדות.


חודש אפריל 2022, מסתמן כחודש הגרוע ביותר למדדי המניות, מאז פרצה בסערה הקורונה לחיינו במרץ 2020,.
אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו נדאג שתישארו מעודכנים במה שקורה לחסכונות שלכם.


מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


אנחנו במיי גמל.נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם, זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, קרן הפנסיה, וקופת הגמל שלכם.


  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  היכנסו לדף הראשי של מיי גמלנט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


  איך תיגמר שנת 2022? עליות או ירידות? אף אחד לא באמת יודע…
  אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  2 תגובות על המאמר “עדכון תשואות אפריל: מי הצליח השנה לקרוא נכון את המגמה, ומי פיספס בענק.

  1. אני אף פעם לא מבין את הקשר בין המספרים פה לבין מה שאני רואה באיזור האישי.
   אצלי מופיע:
   אלטשולר שחם השתלמות כללי -4.62%
   נכון לתאריך 30/04/2022

   המצב גרוע מהמדווח.

   • שלום, אתה מתכוון לתשואה שאתה רואה באזור האישי שלך באתר של אלטשולר?

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *