עדכון ספטמבר: בעולם אדום, בישראל ירוק- מה עשה הכסף שלכם בספטמבר?

הרבה זמן לא זכור לנו חודש כמו ספטמבר 2021, בו מדדי המניות בישראל עולים בחדות, בזמן שמדדי המניות בחו”ל יורדים בחדות.
מדד מניות ת”א 125 עלה בספטמבר ב- 2.26%, בהובלת מניות הבנקים שהשלמו עליה של קרוב ל- 41% מתחילת השנה!
ציפיות השוק לעליות ריבית ועליה באינפלציה, יחד עם צמיחה מהירה של שוק המשכנתאות, מיטיבות עם מניות הבנקים, ולכן גם בספטמבר הן הובילו את מגמת העליות.

מדדי המניות בעולם עברו תיקון משמעותי בחודש ספטמבר.
לאחר גל העליות של הקיץ, הגיע התיקון.
מדד ה- S&P500 ירד בכ- 4.75%, ומדד הנאסד”ק ירד בכ- 5.75%.

בשוק האג”ח, זה היה החודש של צמודי המדד.
עליות מחירים בהיקף נרחב במשק, יחד עם עליית מחירי האנרגיה והסחורות בעולם, הפכו את האג”ח הצמוד לפופלארי בקרב המשקיעים שהעדיפו אותו על אגרות חוב שאינן צמודות.

מה עשו קרנות ההשתלמות וקופות הגמל שלכם?
עלו כמו בארץ או ירדו כמו בחו”ל?

בענף קרנות ההשתלמות באפיק הכללי, לא הייתה אפילו קרן השתלמות אחת שהצליחה להשיג תשואה חיובית.קרן ההשתלמות שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר בספטמבר היתה אקסלנס השתלמות כללי, עם תשואה חודשית של 0.01%-.השתלמות כללי ספטמבר21‎‎
שנה אחורה, נמצאת אקסלנס השתלמות כללי, במקום השלישי עם תשואה של 18.33%, כשבמקום הראשון עדיין נמצאת כלל השתלמות כללי, עם תשואה של 19.26%, ובפער משמעותי מכל הקרנות האחרות.
כלל השתלמות כללי, תפסה את המקום הראשון גם בחישוב תשואה מצטברת ל-3 שנים.
קרן ההשתלמות של כלל הצליחה להשיג תשואה מצטברת של 19.26%, ובפער של 0.75% מהמקום השני, בו נמצאת מיטב דש השתלמות כללי.

את המקום האחרון בתשואות ספטמבר בענף הכללי, תופסת קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי, של בית ההשקעות אלטשולר-שחם, עם תשואה חודשית של 1.64%-.
אלטשולר-שחם, העדיף השקעות בחול (אג”ח ומניות), ובחר להמעיט בהשקעות בישראל (מלבד הטיה משמעותית להשקעה באג”ח ממשלתי שקלי), ממשיך להידרדר בטבלת התשואות, וכרגע הוא ממשיך לתפוס את המקום הראשון רק בחישוב תשואה מצטברת של חמש שנים, ובפער של כ- 1% מהמקום השני.

למרות עליות השערים במדדי המניות בארץ, אף קרן השתלמות המתמחה בהשקעה במניות, לא הצליחה להשיג תשואה חיובית בחודש ספטמבר, כולן ירדו.

קרן ההשתלמות המנייתית עם התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא אקסלנס השתלמות מניות, עם תשואה שלילית של 0.53%-.
גם בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, תופסת קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות מניות את המקום הראשון, עם תשואה מצטברת של כ- 36.6%, ובפער משמעותי הקרוב ל- 2%, מ- כלל השתלמות מניות, שתופסת את המקום השני.
בחישוב תשואה מצטברת בשלוש ובחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל בפער ניכר, קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות, של בית ההשקעות אנליסט.

גם בענף קופות הגמל, כמו בענף קרנות ההשתלמות, חודש ספטמבר היה חודש אדום.
ספטמבר, לאחר תקופה ארוכה בהן הקופות לחוסכים צעירים יחסית, השיגו תשואות גבוהות יותר,  בחודש ספטמבר, דווקא המשקיעים הסולידיים שרצו פחות סיכון הם אלה שקטפו את הפירות.
בכל שאר טווחי הזמן, מנצחות בגדול קופות הגמל היותר מסוכנות.גמל עד 50 ספטמבר 21 תשואה ‎‎
מבין קופות הגמל המיועדות לחוסכים עד גיל 50, עוקפת כלל גמל תמר עד 50, את אקסלנס גמל לבני 50 ומטה, ועוברת למקום הראשון, בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, עם תשואה שנתית של כ- 21.9%.
בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות ממשיכה להוביל אנליסט גמל – מסלול לבני 50 ומטה, עם תשואה מצטברת של 29.36%.
גם כאן לא היתה קופת גמל אחת שהצליחה להביא תשואה חיובית בספטמבר.

קופות הגמל הפחות מסוכנות- המיועדות לחוסכים בין הגילאים 50-60, רשמו גם הן הפסדים בספטמבר.
בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה ובשלוש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל מיטב דש גמל לבני 50-60, עם תשואה מצטברת של 19%, ו- 25.7%, בהתאמה.
זה המקום להזכיר שגם אם אינכם בגיל המתאים, זכותכם להצטרף לכל קופת גמל, בכל קבוצת גיל.
מבין קופות הגמל המיועדות לחוסכים מעל גיל 60, ממשיכה אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה, לשמור על המקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה, עם תשואה מצטברת של 13.63%, בלבד.

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, כמו בקרנות ההשתלמות במסלול הכללי, ניתן לומר בהערכה גסה שאנחנו מוצאים במקומות הראשונים את בתי ההשקעות:
כלל, מיטב ואקסלנס, בטווחי הזמן של שנה ושלוש שנים.
בטווח הזמן של חמש שנים, ממשיך בית ההשקעות אלטשולר-שחם לתפוס את המקום הראשון, אך לאור התשואות הנמוכות שלו בשנים האחרונות, אנחנו צופים שהוא יאבד גם שם את המקום הראשון  בקרוב.

גמל מניות 3 שנים תשואה ספטמבר 21‎‎בענף קופות הגמל המנייתיות לשלוש וחמש שנים, ממשיכה להוביל בבטחה אנליסט גמל מניות, עם תשואה מצטברת של כמעט 56% בשלוש שנים (בפער של כ- 17% מהמקום השני), ותשואה מצטברת של 92.5% בחמש שנים (בפער של 16.5% מהמקום השני).
יש לציין שבשנה האחרונה, תשואות קופת הגמל של המנייתית של אנליסט אין טובות, והוא ממוקם במקום ה-12 מתוך 15, עם תשואה מצטברת של כ- 28.7%, בלבד.

בענף קופות הגמל להשקעה, ממשיכה הראל גמל להשקעה כללי, להוביל את המסלול הכללי, בתשואות החודשיות.גמל להשקעה כללי תשואה ספטמבר 21‎‎
בעליות של חודש אוגוסט תפסה הראל את המקום הראשון עם תשואה חודשית של 2.12%, וגם בירידות של חודש ספטמבר תפסה הראל את המקום הראשון עם תשואה חיובית של 0.06%.
הראל גמל להשקעה כללי, היא קופת הגמל להשקעה היחידה במסלול הכללי שהצליחה לשמור על תשואה חיובית בחודש ספטמבר, והיא תופסת את המקום הראשון התשואה מצטברת מתחילת שנה, עם תשואה מצטברת של 9.9%.

כמו בקופות הגמל להשקעה המנייתיות (כמו בקופת הגמל המנייתיות הרגילות), ממשיכה להוביל בתשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות אנליסט קופת גמל להשקעה מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 54%, ובפער גדול של כ- 14.5% על המקום השני.

בענף פוליסות החיסכון במסלול הכללי, ספטמבר היה החודש של פוליסת החיסכון הפניקס מסלול השקעה כללי.פוליסות חיסכון מסלול כללי תשואה ספטמבר 21‎‎
פוליסת החיסכון של הפניקס הייתה היחידה שהצליחה לרשום תשואה חיובית בספטמבר, ועלתה ב- 0.14%.
בחישוב תשואה מצטברת בכל שלושת טווחי הזמן- שנה, שלוש שנים וחמש שנים, תפסה לראשונה הפניקס מסלול השקעה כללי, את המקום הראשון.

גם בענף פוליסות החיסכון המתמחות בהשקעה במניות, תפסה בחודש ספטמבר חברת הביטוח הפניקס את המקום הראשון.
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות ירדה בחודש ספטמבר 0.51%- בלבד, והיא מובילה גם את טבלת התשואות בשנה האחרונה, עם תשואה מצטברת של 36.5%.

בענף קרנות הפנסיה, הירידות של חודש ספטמבר היו מאוד מתונות ביחס לקופת הגמל וקרנות ההשתלמות.פנסיה תשואות ספטמבר 21

מדינת ישראל מחייבת את קרנות הפנסיה להשקיע 70% מהנכסים שלהם באג”ח מיועדות, המשלמות תשואה גבוהה של 4.86% לשנה, בתוספת הצמדה למדד, וזו הסיבה לירידות המתונות.

למרות ההשקעה הגדולה באג”ח המיועדות, קרנות הפנסיה היחידות שהצליחו לרשום תשואה חיובית בחודש ספטמבר, היו קרנות הפנסיה של הפניקס.
קרנות הפנסיה של הפניקס רשמו תשואה חיובית בספטמבר בכל שלושת קבוצות הגיל והן תופסות את המקום הראשון בתשואה החודשית.
את המקום האחרון בתשואות חודש ספטמבר, תופסות קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם, הנמצאות במקום האחרון בכל שלושת קבוצות הגיל.

אנחנו במיי גמל.נט, רוצים להזכיר לכם שקרן פנסיה היא השקעה לטווח ארוך, והיא בדרך כלל ההשקעה הגדולה ביותר שתעשו בחייכם כשכירים, (מלבד השקעות בנדל”ן).

מיי גמל.נט מפעיל מנוע חכם להשוואת תשואות קרנות פנסיה.
היחיד בישראל שמפריד עבורכם את המסלולים השונים, ומאפשר לכם לעשות השוואה נכונה, בין הקרנות השונות בהתאם לפרופיל הסיכון, לגיל החוסך, ולגובה ההפקדה לקרן.
רוצים לדעת מה עשתה קרן הפנסיה שלכם? היכנסו לדף קרנות הפנסיה, של מיי גמל נט.


חודש ספטמבר היה האדום, חודש אוקטובר בינתיים נראה ירוק..
בעדכון התשואות הקרוב, נעדכן אותכם איך הוא יסגור.


מי יהיו בסוף המרוויחים והמפסידים של שנת 2021? 
אין לנו מושג, אבל אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו מבטיחים לעדכן אתכם.


מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


אנחנו במיי גמל.נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם, זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, קרן הפנסיה, וקופת הגמל שלכם.


  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  היכנסו לדף הראשי של מיי גמלנט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


  איך תיגמר שנת 2021? עליות או ירידות? אף אחד לא באמת יודע…
  אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *