עדכון אוגוסט 2021: וירוס הדלתא טוב למניות? מי הגיע מוכן והרוויח בגדול מגל העליות?

אוגוסט, החזיר את החיוך לפנים של המשקיעים בשוק ההון.
הכוכב של החודש במדדי המניות בישראל, היה מדד מניות הבנקים שעלה ב- 9.4%, ודחף את מדד מניות ת”א 35 לסגור את חודש אוגוסט בעליה של 3.9%.
מתחילת השנה עלה מדד הבנקים ב- 36.4%.

בארה”ב, שברו מדד המניות שיאים חדשים: מדד ה- S&P500 עלה באוגוסט בכ- 2.9%, ומדד הנאסד”ק עלה ב- 4.16%.

גם מדד האג”ח הקונצרני עלו משמעותית באוגוסט בהובלת מדד התל-בונד 20 הצמוד שעלה בכ- 1.9%, לעומת מקבילו הלא-צמוד, מדד הבונד-שקלי 50 שעלה באוגוסט ב- 0.42% בלבד.
גם החודש ראינו שונות גדולה בין תשואות הגופים השונים, ויש הפתעות:

בקרנות ההשתלמות, הובילו את המסלול הכללי בחודש אוגוסט, קרנות ההשתלמות הלמן-אלדובי השתלמות כללי עם תשואה חודשית של 1.96%, ו- הראל השתלמות כללי עם תשואה חודשית של 1.94%.
הראל והלמן-אלדובי, הם שני גופים שלא ראינו מובילים את טבלת התשואת כבר הרבה זמן, ושנה אחורה הם נמצאים בשליש התחתון של הטבלה.

השתלמות כללי תשואה שנה אוג 21בחישוב תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים, עקפה החודש לראשונה כלל השתלמות כללי, את קרנות ההשתלמות של אקסלנס ואנליסט, ונכנסה למקום הראשון עם תשואה מצטברת של 18.18%.

גם בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות תופסת כלל השתלמות כללי, את המקום הראשון עם תשואה של 26.35%, כשאחריה במקום השני מיטב דש השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של 26.11%.

בית ההשקעות אלטשולר-שחם ממשיך לאכזב, עם תשואה של 0.89% בלבד בחודש אוגוסט, ותשואה מצטברת של 12.28% בלבד ב- 12 החודשים האחרונים, הממקמת השנה את בית ההשקעות במקום האחרון.
בית ההשקעות אלטשולר-שחם, בחר בשנים האחרונות בגישה המעדיפה השקעה במניות בחו”ל (כולל בסין ובאג”ח ממשלתי, לעומת השקעה במניות בארץ ובאג”ח קונצרני.
האסטרטגיה שהשיגה למשקיעים שלו תשואות הגבוהות משמעותית מהממוצע בשנים האחרונות, לא הוכיחה את עצמה בשלוש השנים האחרונות, וקרנות ההשתלמות שלו ממשיכות להתדרדר מטה בטבלת התשואות.
נציגי בית ההשקעות הגיבו לאחרונה בתקשורת וטענו שהם לא משנים את הפוזיציה כרגע, מה שגורם לנו להבין שגם בתשואות חודש ספטמבר, תמשיך מגמת ההתדרדרות.

השתלמות מניות תשואה 5 שנים‎‎מבין קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, בלטה לחיוב בחודש אוגוסט, קרן ההשתלמות המנייתית הראל השתלמות מסלול מניות, של הראל עם תשואה חודשית של 3.3%.
אחריה במקום השני, בפער משמעותי, קרן ההשתלמות המנייתית ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות של בית ההשקעות ילין- לפידות עם תשואה חודשית של 2.6%.

מהלך כזה של עליות בעיצומה של התפשטות וירוס הדלתא, הפתיע לא מעט מהגופים המוסדיים.
מהלך אגרסיבי של עליות בעיצומו של גל וירוס הדלתא, הפתיע לא מעט מהמוסדיים בשוק, והראל היה הגוף היחיד אשר הצליח להכות את מדד מניות ת”א125 שעלה באוגוסט ב- 3.13%.

בהשוואה ארוכת טווח של שלוש שנים וגם חמש שנים, ממשיכה להוביל קרן ההשתלמות המנייתית אנליסט השתלמות מניות של בית ההשקעות אנליסט, עם תשואה מצטברת של 59% בשלוש שנים האחרונות, ותשואה מצטברת של כ- 96% בחמש שנים האחרונות, ובפער של מעל 15% מהמקום השני!

גם בענף קופות הגמל, אוגוסט היה החודש של הראל והלמן אלדובי, אשר לקחו את המקומות הראשונים בשלושת המסלולים המותאמים לגיל החוסך.
גמל עד 50 תשואה אוג 2021‎‎עליות השערים שעבר שוק הון בשנים האחרונות, נותנות את אותותיהן בתשואות קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך.
ככל שגיל החוסך צעיר יותר, כך החשיפה למניות ולנכסים מסוכנים גבוהה יותר,והתשואה המצטברת משקפת זאת בבירור.
את המקום הראשון מבין קופות הגמל המותאמות לחוסכים מתחת גיל 50, תופסת אקסלנס גמל לבני 50 ומטה, עם תשואה שנתית מצטברת של 21.67%.

במקום הראשון מבין קופות הגמל המותאמות לחוסכים בגיל 50-60 נמצאת מיטב דש גמל לבני 50-60, עם תשואה שנתית מצטברת של 18%.

בין קופות הגמל המותאמות לחוסכים מעל גיל 60, נמצאת במקום הראשון קופת הגמל אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה, עם תשואה שנתית של 12.58% בלבד.

הראל הובילה את חודש אוגוסט גם בענף קופות הגמל להשקעה, במסלול הכללי.
גמל להשקעה כללי תשואה 3 שנים‎‎הראל גמל להשקעה כללי השיגה באוגוסט תשואה של 2.12%, כשאחריה במקום השני, קופת הגמל להשקעה אנליסט קופת גמל להשקעה כללי, עם תשואה חודשית של 1.66%.
בשנה האחרונה מובילות את המסלול הכללי בתשואה מצטברת, קופות הגמל להשקעה אקסלנס גמל להשקעה כללי עם תשואה של 16.34%, ו- כלל גמל לעתיד כללי של חברת הביטוח “כלל”, עם תשואאה מצטברת של 16.26%.
בהסתכלות ארוכה יותר של 3 שנים, ממשיכה להוביל קופת הגמל להשקעה אנליסט קופת גמל להשקעה כללי עם תשואה מצטברת של כ- 25.9%, כשאחריה במקום השני, ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי עם תשןאה של כ- 24.6%.

מבין כל קופות הגמל להשקעה המתמחות בהשקעה במניות, בלטה לטובה מתחילת השנה קופת הגמל להשקעה ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות, עם תשואה מצטברת של 18.72%.גמל להשקעה מניות תשואות 3 שנים אוג 21‎‎

בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה עקפה לראשונה כלל גמל לעתיד מניות עם תשואה מצטברת של 32.75%, את קופת הגמל מור קופות גמל להשקעה מניות של בית ההשקעות הצומח מור, אשר ירדה למקום השני עם תשואה מצטברת של 30.55%.
בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל קופת הגמל להשקעה אנליסט קופת גמל להשקעה מניות של בית ההשקעות אנליסט, עם תשואה מצטברת של 58.5%, ובפער של מעל 15% מ- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות, שנמצאת במקום השני.

גם בענף פוליסות החיסכון, אוגוסט היה החודש של הראל.
פוליסות חיסכון כללי תשואה שנה אוג 2021פוליסת החיסכון הראל מסלול כללי, תפסה את המקום הראשון בתשואות אוגוסט בענף הכללי, עם תשואה של 2.02%, כשאחריה במקום השני פוליסת החיסכון איילון- כללי, של חברת הביטוח איילון, עם תשואה חודשית של 1.91%.
בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, חזרה פוליסת החיסכון הפניקס מסלול השקעה כללי של חברת הביטוח הפניקס, לתפוס את המקום הראשון, עם תשואה מצטברת של 19.14%.
גם בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, מובילה הפניקס מסלול השקעה כללי, את טבלת התשואות, עם תשואה מצטברת של 47%, כשאחריה בפער משמעותי, פוליסת החיסכון של חברת הביטוח “כלל”, כלל חברה לביטוח בע”מ כללי, עם תשואה מצטברת של 42.9%.

זה בטח לא יפתיע אתכם, אבל גם בענף פוליסות החיסכון המתמחות בהשקעה במניות, קטפה באוגוסט פוליסת החיסכון הראל מסלול מניות של הראל את המקום הראשון עם תשואה חודשית של 3.28%.

פוליסות חיסכון 5 שנים תשואה מניות אוג 21‎‎חשיפה גבוהה יחסית למניות, בדגש על מניות בארץ (וכנראה גם החזקה משמעותית במניות הבנקים בארץ), נתן לחוסכים של הראל קפיצה יפה בתשואות שהם מקבלים עבור הכסף שלהם, והעלה את דירוג הקרנות והקופות של הראל ביחס למתחרים, ועזר להן לעלות מאמצע הטבלה לאזור השליש העליון.

בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, תפסה החודש לראשונה פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע”מ- מניות, את המקום הראשון עם תשואה מצטברת של 90%, כאשר אחריה במקום השני ובפער משמעותי פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות, עם תשואה מצטברת של 82%.

אנחנו במיי גמל.נט, מפעילים גם מנוע חכם להשוואת תשואות קרנות פנסיה.
היחיד בישראל שמפריד עבורכם את המסלולים השונים, ומאפשר לכם לעשות השוואה נכונה, בין הקרנות השונות בהתאם לפרופיל הסיכון, לגיל החוסך, ולגובה ההפקדה לקרן.
רוצים לדעת מה עשתה קרן הפנסיה שלכם? היכנסו לדף קרנות הפנסיה, של מיי גמל נט.


חודש אוגוסט, היה חודש חיובי כמעט לכל המשקיעים (למשקיעים של “הראל” קצת יותר).
מה יקרה בחודש בספטמבר, יש לנו הרגשה שהתמונה תהיה פחות חד-כיוונית…
אנחנו נמתין כמוכם לעדכון התשואות הקרוב.


מי יהיו בסוף המרוויחים והמפסידים של שנת 2021? 
אין לנו מושג, אבל אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו מבטיחים לעדכן אתכם.


מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


אנחנו במיי גמל.נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם, זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, קרן הפנסיה, וקופת הגמל שלכם.


  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  היכנסו לדף הראשי של מיי גמלנט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


  איך תיגמר שנת 2021? עליות או ירידות? אף אחד לא באמת יודע…
  אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *