למרות הקורונה, מי המרוויחים הגדולים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות באוגוסט:

חודש אוגוסט לא איכזב השנה את המשקיעים, והמשיך בעוצמה רצף של שישה חודשים של עליות שערים בבורסות העולם, מאז חודש מרץ האדום.
שוקי ההון בארץ ועולם לא חששו מהקורונה, ובחודש אוגוסט ראינו עליות שערים משמעותיות בכל האפיקים: באג"ח קונצרני, מניות, אג"ח ממשלתי, גם בארץ וגם בחו"ל.

עליות השערים בארץ, קיבלו רוח גבית גם מבנק ישראל, שהכריז על הגדלת היקף תוכנית הרכישות של אגח ממשלתי, ולראשונה יצא בתוכנית רכישה משמעותית של אג"ח קונצרני.

בענף קרנות ההשתלמות, מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים, ממשיכה להוביל במסלול הכללי, קרן ההשתלמות הצעירה מור השתלמות כללי, של בית ההשקעות "מור".קרן השתלמות תשואות שנה מסלול כללי
מתחילת השנה הרוויחה קרן ההשתלמות של מור: 7.89%, לעומת 1.34% של קרן ההשתלמות  המובילה אלטשולר שחם השתלמות כללי, ו- 0.91% של קופת הגמל ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי.
אם נשווה בין שלושת הקרנות המובילות הללו בחודש אוגוסט בלבד, נגלה תמונה שונה: בחודש אוגוסט בלבד, עלתה קרן ההשתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי, ב- 3.32%, אלטשולר שחם השתלמות כללי עלתה ב- 2.48%, ואילו קרן ההשתלמות מור השתלמות כללי, עלתה ב- 2.41%.

קרן ההשתלמות מור השתלמות כללי, מתקשה לשמור על פער התשואה הגבוה שהשיגה בתקופה בה קרן ההשתלמות היתה קטנה. כעת, ששווי הקרן חצה את רף 1.12 מיליארד ש"ח, הקרן מציגה תשואות חודשיות הקרובות הרבה יותר לממוצע הקטגוריה.

קרנותאם נבצע השוואת תשואות בטווח ארוך יותר של שלוש וחמש שנים, נגלה במקום הראשון את קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של 18.89% בשלוש שנים, ותשואה מצטברת של 32.89% בחמש השנים האחרונות.
במקום השני נמצא את קרן ההשתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי, עם תשואה מצטברת של 15.55% בשלוש שנים, ותשואה מצטברת של 28.03% בחמש השנים האחרונות.

בענף קרנות ההשתלמות המתמחות במניות, ממשיכה להוביל קרן ההשתלמות מור השתלמות מניות, עם תשואה גבוהה של 32.46%, ב- 12 החודשים האחרונים.קרנות השתלמות מניות תשואות חודש אוגוסט
אחריה במקום השני נמצאת קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות של בית ההשקעות "אנליסט", עם תשואה מצטברת של 18.02%, ובמקום השלישי: קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות, עם תשואה מצטברת של 17.06%.
קרן ההשתלמות המנייתית הפאסיבית של אקסלנס, נהנתה ללא ספק מעליית שערי המניות הגדולות של מגזר הטכנולוגיה בארה"ב, אשר דחפו את מדדי המניות המובילים בארה"ב לשיאים חדשים.
אם נשווה בין שלושת הקרנות המובילות בחודש אוגוסט בלבד, נמצא במקום הראשון את קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות, עם תשואה חודשית של 7.87% (!), אחריה קרן ההשתלמות מור השתלמות מניות, עם תשואה של 6.22%, ו- אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות, עם תשואה חודשית של: 5.94%.
חודש אוגוסט היה חודש טוב מאוד למשקיעים במניות…

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסכים, ממשיכות להוביל מתחילת שנה וב- 12 החודשים האחרונים, קופות הגמל של בית ההשקעות מור: אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 לחוסכים עד גיל 50, אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 לחוסכים בגיל 50 עד 60, ו- אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה, לחוסכים מעל גיל 60.
גם כאן אם נסתכל על תשואות חודש אוגוסט בלבד, נגלה שקופות הגמל של בית ההשקעות מור נמצאות בחלק האמצעי-תחתון של טבלת התשואות, בדומה למצב שלהן בחודש יולי.
בית ההשקעות מור כנראה בחר "להוריד את הרגל מהגז", מבחינת נכסי הסיכון שהוא מחזיק בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו, ובחודשים יולי-אוגוסט מהלך זה לא הוכח כמהלך נכון, ואיפשר למתחרים שלה לצמצם את הפער.

בענף קופות הגמל המתמחות במניות, ממשיכה קופת הגמל אלפא מור תגמולים מניות, לשמור על המקום הראשון, גם מתחילת השנה (16.58%) וגם ב- 12 החודשים האחרונים (כ- 36%).קופות גמל מניות תשואות 3 שנים
במקום השני נמצאת קופת הגמל אנליסט גמל מניות עם תשואה של 6.75% מתחילת שנה ו- 17.75% ב-12 החודשים האחרונים, ובמקום השלישי נמצאת קופת הגמל אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות, עם תשואה של 7.1% מתחילת שנה ו- 17.36% ב-12 החודשים האחרונים.

גם כאן אם נשווה את התשואות בחודש אוגוסט בלבד, נמצא במקום הראשון בטבלת התשואות את אנליסט גמל מניות עם תשואה של 7.8% (!), במקום השני את ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות, עם תשואה של 6.12%, ובמקום השלישי את קופת הגמל אלפא מור תגמולים מניות, עם תשואה של 6.1% בחודש אוגוסט.
גם כאן בדומה לחודש יולי, מתקשה בית ההשקעות מור לחזור על התשואות הפנומנליות שהצליח להשיג בתחילת הדרך של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו, ומסתפק בתשואות יותר קרובות למתחרים שלו.

בענף קופות הגמל להשקעה, ממשיך לשמור בית ההשקעות מור על המקום הראשון מתחילת השנה וב- 12 החודשים האחרונים, גם במסלול הכללי, וגם במסלול המתמחה בהשקעה במניות.
מור קופות גמל להשקעה כללי, המנהלת כבר כ- 141 מיליון ש"ח, הרוויחה לחוסכים שלה מתחילת השנה 6.35%, ו- 11.61% מתחילת השנה.קופות גמל להשקעה מסלול כללי תשואות 3 שנים

גם כאן בהשוואה תשואות של חודש אוגוסט בלבד, השיגה מור קופות גמל להשקעה כללי, תשואה הרבה יותר צנועה ביחס למתחרים, והרוויחה 2.4%.
במקום השני במסלול הכללי נמצא את אנליסט קופת גמל להשקעה כללי, עם תשואה של 2.16% מתחילת שנה, ו- 6.46% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר בחודש אוגוסט בלבד השיגה קופת הגמל הכללית של אנליסט, תשואה של 3.3%.
במקום השלישי נמצאת ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי,עם תשואה של 1.38% מתחילת שנה, ו- 6.1% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר גם כאן בחודש אוגוסט בלבד השיגה קופת הגמל הכללית של ילין לפידות, תשואה של 3.31%.

במבט ארוך יותר של 3 שנים (בהן לקופת הגמל להשקעה של בית ההשקעות מור אין עדיין היסטוריה), ממשיכה להוביל את המסלול הכללי קופת הגמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי, עם תשואה מצטברת של 17.09%.
קופת הגמל להשקעה במסלול הכללי של אלטשולר-שחם, ממשיכה לשבור שיאים בגיוס חוסכים, ועומדת על כ- 5.09 מיליארד ש"ח, כאשר כל המתחרות שלה לא מתקרבות אפילו לחצות את קו מיליארד השקלים.

קופות גמל להשקעה תשואות חודש אוגוסטמבין קופות הגמל להשקעה המתמחות בהשקעה במניות, ממשיכה להוביל מור קופות גמל להשקעה מניות, עם תשואה של 11.45% מתחילת שנה, ו- 28.95% ב- 12 החודשים האחרונים. בחודש אוגוסט בלבד, הרוויחה קופת הגמל להשקעה של מור 6.01%.

גם כאן נמצא במקום שני את בית ההשקעות אנליסט עם קופת הגמל להשקעה המנייתית שלו אנליסט קופת גמל להשקעה מניות, שהשיגה תשואה של 6.42% מתחילת שנה, ו- 17.24% ב- 12 החודשים האחרונים, כאשר בחודש אוגוסט בלבד הרוויחה קופת הגמל להשקעה של אנליסט 7.85% (!) התשואה הגבוהה מבין כל המתחרות בקטגוריה.

בענף פוליסות החיסכון, ממשיכה להוביל את המסלול הכללי, פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי, בניהול חברת הביטוח "הכשרה", עם תשואה של 2.91% מתחילת השנה, 8.79% ב- 12 החודשים האחרונים ו- 3.62% בחודש אוגוסט בלבד.פוליסות חיסכון תשואות 5 שנים כללי
אנחנו אוהבים להזכיר לכם תמיד: תשואות תמיד חשוב להשוות גם לטווח ארוך.

בהשוואה של התשואות לטווח ארוך של 5 שנים, ממשיכה להוביל פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי בניהולו של בית ההשקעות אלטשולר-שחם, שהרוויחה לחוסכים של במצטבר 32.22% בחמש השנים האחרנות (לפני דמי ניהול).

במקום השני נמצא את פוליסת החיסכון הפניקס מסלול השקעה כללי, עם תשואה מצטברת של 28.57% בחמש השנים האחרונות, ובמקום השלישי פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע"מ – בסט אינווסט – ילין לפידות -כללי, עם תשואה מצטברת של 28.28%.


לפני שניפרד לשלום משנת תש"פ, צוות אתר מיי גמל נט רוצה לאחל לכולכם, לבני משפחותיכם, חבריכם, ויקירכם, שנה טובה.
שנת בריאות, הצלחה, פרנסה טובה, ורק אושר.

צוות אתר מיי גמל נט רוצה להזכיר ולבקש ממכם שוב, להקפיד על הנחיות משרד הבריאות, זאת אחריות של כולנו לשמור על בריאותינו ובריאות הסובבים אותנו, כדי להקשות על המגפה שתוקפת אותנו, להתפשט.


לאחרונה, בעקבות המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעו אזרחים רבים בעקבות משבר הקורונה, אישר משרד האוצר לציבור למשוך כספים מקרנות ההשתלמות, גם אם קרן ההשתלמות אינה נזילה ולא חלפו 6 שנים מיום פתיחת הקרן.
משיכת הכספים מוגבלת עד 10,500 ש"ח בחודש ועד 63,000 ש"ח במצטבר.
חשוב לנו להזכיר שקרן ההשתלמות היא האפיק היחיד כיום המאפשר לחסוך ולא לשלם מס על הרווחים לעולם!
לכן, משיכה של קרן ההשתלמות אינו צעד שצריך להילקח בקלות דעת ורק אם אין אפשרויות אחרות, טובות יותר.
אם בכל זאת תחליטו שאתם צריכים לפדות את קרן ההשתלמות, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו על איך למשוך קרן השתלמות לפני שש שנים ללא תשלום מס


היכנסו לדף הראשי של מיי גמל.נט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.
אנחנו שוב מבקשים להזכיר לכם כמה חשוב להשוות תשואות קרנות השתלמות וקופות גמל גם בטווח זמן ארוך של 3-5 שנים.

צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


איך תיגמר שנת 2020? עליות או ירידות? אנחנו באמת לא יודעים…
אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קופות הגמל ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– "אזור האישי" של מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


לפני כל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו במיי גמל נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.
זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:


  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכוןניהול תיק השקעותביטוח חייםביטוח תאונות אישיותביטוח מנהליםפוליסת בריאות פרטיתקרן פנסיה  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית "חסכון לכל ילד".
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר.