מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות:

 • תשואה בחודש אוגוסט: -0.74%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.10%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.86%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%

השוואת תשואות בין "מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 12956
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 30/04/2020

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 604 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.85%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.92%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.18%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.39%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.32%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.87%
 • פיקדונות: 2.66%
 • הלוואות: 4.16%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 19.06%

למעלה!