מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -0.82%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.47%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.85%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.69%

השוואת תשואות בין "מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 12956
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 30/04/2020

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 983 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.17%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.58%
 • נכסים לא סחירים: 18.29%
 • נכסים בארץ: 84.11%
 • חשיפה למט"ח: 17.51%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.23%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.79%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.54%
 • פיקדונות: 7.30%
 • הלוואות: 2.71%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 9.55%
 • נכסים אחרים: 5.55%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!