כלל השתלמות שקלי טווח קצר

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
 • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל השתלמות שקלי טווח קצר:

 • תשואה בחודש פברואר: 0.07%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.36%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.16%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.53%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.13%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 1351
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 233 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • מדד שארפ: -0.34
 • נכסים לא סחירים: 17.75%
 • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.92%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.93%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
 • פיקדונות: 17.19%
 • הלוואות: 0.35%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 29.13%
 • נכסים אחרים: 6.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!