כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש אוגוסט: -1.30%
 • תשואה מתחילת השנה: -5.70%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.17%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.62%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.45%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 12599
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 19/03/2019

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 367 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.42%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.20%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.56%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 54.22%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.48%
 • פיקדונות: 0.13%
 • הלוואות: 2.04%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 5.81%
 • קרנות נאמנות: 4.57%

למעלה!