כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -1.95%
 • תשואה מתחילת השנה: -0.36%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.72%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.01%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.51%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 12599
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 19/03/2019

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 410 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.87%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.37%
 • נכסים לא סחירים: 5.02%
 • נכסים בארץ: 75.69%
 • חשיפה למט"ח: 14.64%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.50%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.32%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.86%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.42%
 • פיקדונות: 0.32%
 • הלוואות: 2.64%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 6.27%
 • קרנות נאמנות: 4.50%
 • נכסים אחרים: 1.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!