אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

הקופה אינה פעילה
 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול במדדי אגרות חוב, פקדונות, הלוואות ומזומנים ולא יותר מ-25% מנכסי המסלול במדדי מניות וניירות ערך המירים למניות.

תשואות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות:

 • תשואה בחודש אוקטובר:
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: %

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות 5.14% 18.29% 26.78% 0.74% 1.00 5,201 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות 4.79%     0.69% 0.00 398 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות 4.62% 18.47% 25.65% 0.42% 1.04 328 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 3.54% 16.37% 26.47% 0.64% 0.92 1,006 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 2.00% 11.87%   0.39% 0.00 34 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.58% 12.33% 16.31% 0.55% 0.62% 999

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 8628
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 0(במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%

פירוט הרכב הנכסים:

למעלה!