הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש אוגוסט: -0.78%
 • תשואה מתחילת השנה: -5.16%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.24%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.84%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.45%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.65%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 1100
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 3,005 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.85%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.57%
 • מדד שארפ: 0.65

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.51%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.01%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.51%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.39%
 • פיקדונות: 0.31%
 • הלוואות: 11.80%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 8.00%
 • קרנות נאמנות: 2.73%

למעלה!