הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש אפריל: -0.45%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.29%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.36%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.81%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.31%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.65%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 1100
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 3,119(במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.25%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.05%
 • מדד שארפ: 0.94

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.78%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.46%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.67%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.01%
 • פיקדונות: 0.46%
 • הלוואות: 11.52%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 5.12%
 • קרנות נאמנות: 3.01%

למעלה!