הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -1.29%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.10%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.07%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.89%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.68%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.65%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 1100
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 2,835 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.98%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.74%
 • מדד שארפ: 0.35
 • נכסים לא סחירים: 25.09%
 • נכסים בארץ: 70.54%
 • חשיפה למט"ח: 16.89%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.28%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.64%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.79%
 • פיקדונות: 0.18%
 • הלוואות: 10.27%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 6.97%
 • קרנות נאמנות: 2.86%
 • נכסים אחרים: 11.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!