כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אג"ח שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.22%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.20%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.68%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7993
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 15 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.46
  • נכסים לא סחירים: 14.86%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.96%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.21%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.12%
  • פיקדונות: 14.79%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 41.08%
  • נכסים אחרים: 4.84%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!