ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

 • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 0.87%
 • תשואה מתחילת השנה: -6.34%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.30%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.69%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.86%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.71%

השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • מספר קופה: 11392
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 23/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 182 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.56%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.23%
 • מדד שארפ: 0.39
 • נכסים לא סחירים: 4.17%
 • נכסים בארץ: 90.91%
 • חשיפה למט"ח: 12.45%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.10%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.94%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.61%
 • פיקדונות: 2.18%
 • הלוואות: 0.09%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 12.69%
 • קרנות נאמנות: 0.14%
 • נכסים אחרים: 4.65%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!