אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בשיעור שלא יעלה על 15% בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.

תשואות אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -1.49%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.16%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.07%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.42%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.61%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.52%

השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 9639
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 37 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.44%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.50%
 • מדד שארפ: -0.02
 • נכסים לא סחירים: 7.72%
 • נכסים בארץ: 97.12%
 • חשיפה למט"ח: 8.66%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.81%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.24%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.55%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.44%
 • הלוואות: 7.20%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 3.80%
 • נכסים אחרים: -0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!