אלטשולר שחם פיצויים כספי

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כספית
 • אפיק השקעות מרכזי: פקדונות בבנקים או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: כל הנכסים יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני לא צמוד בדירוג AA ומעלה, במק"מ, נע"מ ופקדונות לזמן קצוב. משך חיי הנכסים במסלול לא יעלה על 90 יום. אין השקעה במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.

תשואות אלטשולר שחם פיצויים כספי:

 • תשואה בחודש מרץ: 0%
 • תשואה מתחילת השנה: -0.01%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.02%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.22%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.30%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כספי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם פיצויים כספי -0.02% 0.22% 0.30% 0.60% -1.83 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.02% 0.22% 0.30% 0.60% -1.83% 22

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 2008
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 10/10/2011

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 22(במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • מדד שארפ: -1.83

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 84.97%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 15.07%

למעלה!