מפת האתר


קופות גמל (מטרה אחרת)

כל מטרה אחרת

קופות גמל (מרכזית לפיצויים)

מרכזית לפיצויים - כללי

מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות

מרכזית לפיצויים - מניות

מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד

מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי

מרכזית לפיצויים - מסלול הלכתי

מרכזית לפיצויים - כספית

מרכזית לפיצויים - עד 10% מניות

מרכזית לפיצויים - ללא מניות

מרכזית לפיצויים כללי - אגרסיבי

מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית

מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי טווח קצר

מרכזית לפיצויים - אג"ח ממשלתי

קרנות השתלמות

קרן השתלמות - כללי

קרן השתלמות - עד 25% מניות

קרן השתלמות - עד 20% מניות

קרן השתלמות - מסלול פאסיבי

קרן השתלמות - עד 15% מניות

קרן השתלמות - מט"ח

קרן השתלמות - עד 10% מניות

קרן השתלמות - ללא מניות

קרן השתלמות - כספית

קרן השתלמות - מניות

קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

קרן השתלמות - אג"ח ממשלתי

קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד

קרן השתלמות - אג"ח קונצרני

קרן השתלמות - ישראל

קרן השתלמות כללי - אגרסיבי

קרן השתלמות - אג"ח שקלי

קרן השתלמות - מניות חו"ל

קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית

קרן השתלמות - מסלול עוקב

קופות גמל (קופות גמל ואישיות לפיצויים)

קופת גמל - עד 25% מניות

קופת גמל - גיל 50 עד 60

קופת גמל - כללי

קופת גמל - מסלול עם הבטחת תשואה

קופת גמל - אג"ח צמוד מדד

קופת גמל - מניות

קופת גמל - אג"ח שקלי טווח קצר

קופת גמל - מט"ח

קופת גמל - עד 15% מניות

קופת גמל - ללא מניות

קופת גמל - ישראל

קופת גמל - עד 20% מניות

קופת גמל - גיל 60 ומעלה

קופת גמל - אג"ח שקלי

מרכזית לפיצויים - רב מסלולית

קופת גמל - עד 10% מניות

קופת גמל - מסלול הלכתי

קופת גמל - מניות חו"ל

קופת גמל - אג"ח ממשלתי

קופת גמל - כספית

קופת גמל - אג"ח קונצרני

קופת גמל - מסלול בניהול אישי לכל עמית

קופת גמל - מסלול עוקב

קופת גמל - עד גיל 50

קבוצת בקרה

קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה - כללי

קופת גמל להשקעה - מניות

קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות

קופת גמל להשקעה - ללא מניות

קופת גמל להשקעה - כספית

קופת גמל להשקעה - מט"ח

קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות

קופת גמל להשקעה - אג"ח קונצרני

קופת גמל להשקעה - אג"ח שקלי טווח קצר

קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

קופת גמל להשקעה - אג"ח ממשלתי

קופת גמל להשקעה - מניות חו"ל

קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות

קופת גמל להשקעה - שריעה

קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות

קופת גמל להשקעה - אג"ח צמוד מדד

חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי

חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי איסלאמי

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט


פוליסות חיסכון

פוליסות חיסכון - כללי

פוליסות חיסכון - מניות

פוליסות חיסכון - אג"ח

פוליסות חיסכון - עד 20% מניות

פוליסות חיסכון - הלכה

פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי

פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי

פוליסות חיסכון - חו"ל

פוליסות חיסכון - מניות חו"ל

פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר

פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל

פוליסות חיסכון - עד 10% מניות

פוליסות חיסכון - אג"ח קונצרני

פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי

פוליסות חיסכון - כספית

פוליסות חיסכון - עד 25% מניות

פוליסות חיסכון - עד 15% מניות


פנסיה

פנסיה כללית מסלול אגח

פנסיה כללית מסלול אגח טווח קצר

פנסיה כללית מסלול אגח קונצרני

פנסיה כללית מסלול הלכתי

פנסיה כללית מסלול הלכתי למקבלי קצבה

פנסיה כללית מסלול כללי

פנסיה כללית מסלול לבני 50-60

פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פנסיה כללית מסלול לבני 60 מעלה

פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה

פנסיה כללית מסלול לפנסיונרים

פנסיה כללית מסלול מיועד לילידי עשור מסויים

פנסיה כללית מסלול מיועד לפורשים בשנה מסויימת

פנסיה כללית מסלול מניות

פנסיה כללית עד 10% מניות

פנסיה מקיפה לזכאים קיימים

פנסיה מקיפה מסלול 50% מניות

פנסיה מקיפה מסלול אגח

פנסיה מקיפה מסלול אגח חול

פנסיה מקיפה מסלול אגח טווח קצר

פנסיה מקיפה מסלול אגח למקבלי קצבה

פנסיה מקיפה מסלול אגח קונצרני

פנסיה מקיפה מסלול הלכתי

פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה

פנסיה מקיפה מסלול חול

פנסיה מקיפה מסלול כללי

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה

פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים

פנסיה מקיפה מסלול מיועד לילידי עשור מסויים

פנסיה מקיפה מסלול מיועד לפורשים בשנה מסויימת

פנסיה מקיפה מסלול מניות

פנסיה מקיפה מסלול מניות חול

פנסיה מקיפה עד 20% מניות

פנסיה מקיפה עד 25% מניות

פנסיה מקיפה עד 10% מניות

פנסיה כללית עד 20% מניות

פנסיה כללית עד 25% מניות

פנסיה כללית מסלול אג"ח טווח קצר

קבוצת בקרה לפנסיה

פנסיה כללית מסלול מניות חו"ל

פנסיה כללית מסלול מניות למקבלי קצבה

פנסיה כללית מסלול חו"ל

למעלה!