שאלות ותשובות

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא שם כולל לקבוצה של מכשירים המשמשים לחסכון. מכשירים כגון, קופת תגמולים, קופה אישית לפיצויים, קרן השתלמות ועוד. החוסך יכול להיות עצמאי המפקיד מכספו או שכיר אשר מעסיקו מפקיד עבורו למטרת חסכון או למטרת תשלום פיצויי פיטורין. החוסך למאמר המלא

(Visited 16 times, 1 visits today)

מה זה תשואה מצטברת לפני דמי ניהול?

תשואה מצטברת לפני דמי ניהול, מתייחסת לאחוז הרווח שהצליח הגוף שמנהל את קרן ההשתלמות או קופת הגמל להרוויח עבור החוסכים שלו בתקופה מסוימת מבלי להפחית מהרווח הזה את דמי הניהול שהוא גבה מהם במהלך התקופה. דמי הניהול הם הכסף שאתם למאמר המלא

(Visited 9 times, 1 visits today)

אם שמת 50,000 ש"ח בקופת גמל להשקעה וממוצע התשואה השנתית היא 5% ודמי ניהול 0.8% כמה כסף יהיה לך בעוד 20 שנה?

בחישוב ארוך טווח ממוצע תשואה יכול להטעות, מאחר והכסף בקופת גמל להשקעה צובר "ריבית דריבית", אחוז שהורווח בשנה הראשונה יצבור הרבה יותר כסף מאחוז שהורווח בשנה העשרים. לכן, נניח תשואה לפני דמי ניהול של 5% בשנה כל שנה, ודמי ניהול למאמר המלא

(Visited 40 times, 1 visits today)

קרן השתלמות הפקדות שוטפות

שכיר ומעסיק שבוחר לתת לעובד שלו קרן השתלמות, מחויבים להפקיד לקרן השתלמות הפקדות שוטפות מדי חודש. ישנה אפשרות למעסיק לבצע הפרשות רטרואקטיבית לאחר תום "תקופת ניסיון" של מספר חודשים. זאת, בניגוד לעצמאי שיכול להפקיד גם באופן חד פעמי לקרן השתלמות. למאמר המלא

(Visited 12 times, 1 visits today)

קופת גמל גירושין – איזון

בתי המשפט בישראל קבעו הלכה למעשה כי כספי הפנסיה והתגמולים של בני זוג הם רכוש משותף ויש להתחלק בו. לכן אם אין הסכם ממון בתוקף בין שני בני הזוג, יחולקו הכספים הצבורים בקופת הגמל, בקרן הפנסיה, בביטוח מנהלים ובקרן השתלמות, למאמר המלא

(Visited 12 times, 1 visits today)

קופת גמל של יורשים / קופת גמל ירושה/קופת גמל של אדם נפטר

אדם שנפטר ועל שמו הייתה קופת גמל, יועבו הכספים שנצברו בקופת הגמל ליורשיו, בהתאם לחוק ולתקנון קופת הגמל. במקרה ולא צוינו המוטבים ע"י הנפטר, תועבר קופת הגמל לידי יורשיו ע"פ כל דין, לאחר שיצטיידו בצו ירושה. במקרים מסוימים יכלו היורשים לרשת למאמר המלא

(Visited 9 times, 1 visits today)

קרן השתלמות בעל שליטה

שכיר בעל שליטה בחברה יכול גם הוא להפריש לקרן השתלמות. תקרת הסכום שמס הכנסה מאפשר לחברה לרשות "כהוצאה מוכרת" הוא 4.5% מהשכר, ולעובד השכיר בעל השליטה- עד 1.5% מהשכר, ובסה"כ 6% מהשכר ברוטו, עד לתקרת משכורת שנתית המתעדכנת מדי שנה למאמר המלא

(Visited 5 times, 1 visits today)

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים הוקמה בשנת 1970. הקרן פתוחה להצטרפות לשכירים בלבד , החברים בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים, או המדורגים בדרוג ההנדסאים והטכנאים. שיעורי ההפקדות המרבי לקרן השתלמות על פי פקודת מס הכנסה , הינו 7.5% מן השכר על ידי המעסיק למאמר המלא

(Visited 10 times, 1 visits today)

מה זה תשואה מצטברת ומה זה תשואה שנתית?

תשואה מצטברת, היא הרווח שנצבר בחשבון קרן ההשתלמות או קופת הגמל שלכם בתקופה מסויימת, מחולק בסך הכסף שהפקדתם באותה תקופה (התשואות המוצגות בטלאות השוואת התשואות של מיי גמל נט הן תשואות מצטברות). לדוגמא: אם במהלך תקופה מסוימת הפקדתם לקרן ההשתלמות למאמר המלא

(Visited 19 times, 1 visits today)

איך מתבצע תחשיב של קופת גמל משלמת לקצבה?

למעט "קופות גמל להשקעה", כל קופת גמל שנפתחה בישראל והופקדו לה כספים משנת 2008 היא קופת גמל משלמת קצבה. לא ניתן כיום לחסוך בקופת גמל רגילה ולקבל את כל הסכום שנצבר כסכום חד-פעמי (מסלול-הוני). כאשר יגיע החוסך לגיל פרישה, יערך למאמר המלא

(Visited 13 times, 1 visits today)

קרן השתלמות – מס

אם יש לכם קרן השתלמות, ואתם רוצים למשוך את הכסף לפני שעברו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, אתם תאלצו לשלם על המשיכה הזאת מס. משיכת כספים שנצברו בקרן ההשתלמות לפני שחלפו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, מכונה: "משיכת כספים שלא למאמר המלא

(Visited 8 times, 1 visits today)

מהי קרן השתלמות?

בקיצור: קרן השתלמות זה המוצר הכי טוב לחיסכון! קרן השתלמות הוא המוצר היחידי שניתן למשוך את הכסף לפני פנסיה, בתשלום אחד! פטור מלא ממס על הרווחים!! לעומת קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה – בהם ניתן למשוך את הכסף רק בקצבה ורק בגיל למאמר המלא

(Visited 16 times, 1 visits today)

מהי קבוצת התמחות?

כדי שתוכל להשוות בין מגוון האלטרנטיבות חילקנו את כל הקופות והקרנות באתר מיי גמל נט למספר "קבוצות התמחות". לכל הקופות בקבוצת התמחות יש את אותו אפיק השקעות מרכזי, הן משקיעות בנכסים דומים בעלי רמת סיכון דומה ולכן ניתן להשוות בין למאמר המלא

(Visited 11 times, 1 visits today)

לא זוכר/ת מה שם הקופה או הקרן שלך?

הדרך הטובה ביותר לאתר את שם הקופה או הקרן שלך היא למצוא את הדו"ח הרבעוני ששולחת לך בדואר החברה המנהלת את הקרן או הקופה. שם יופיעו כל הפרטים הנחוצים (שם קופה או מספר קופה). אם אינך מוצא את הטופס הנ"ל, למאמר המלא

(Visited 68 times, 1 visits today)

מהו מדד שארפ?

מדד שארפ מודד את עודף התשואה על השקעה מול הסיכון (המתבטא בסטיית התקן של התשואה). נוסחת המדד מחשבת את הפער שבין תשואת ההשקעה לריבית חסרת סיכון, ומחלקת אותו בסטיית התקן של התשואה. ככל שמדד שארפ חיובי וגבוה יותר, כך ניהול למאמר המלא

(Visited 335 times, 1 visits today)

גמל נט לא עובד

מערכת גמל-נט הוקמה ע"י משרד האוצר במטרה לסייע למשתמש להשוות בין ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השונות, לבחון את הרכב נכסיהן ולהעריך את רמת סיכון שלהן. המערכת אמנם מיועדת לשימוש הקהל הרחב, אך היא דורשת רמה גבוהה של ידע והבנה למאמר המלא

(Visited 119 times, 1 visits today)
(Visited 485 times, 1 visits today)

9 thoughts on “שאלות ותשובות

 1. עבדתי במלון הילטון בשנת 1971 וראיתי שהורידו לי קרן פנסיה
  אני לא יודעת באיזה קרן פנסיה עלי ללברר.
  התקשרתי למלון הילטןו גם הם לא יכלו להגיד לי היכן
  אשמח אם מישהו יצלח להציע לי איפה לחפש
  תודה מראש

  אהובה

 2. שלום

  אני גמלאי בן 75 וגימלתי מעל 4500 ₪ . ברשותי קופת גמל ,בת כמה עשרות שנים, שחלק קטן מהכספים שהצטברו בה משכתי. ברשותי כספים פנויים נוספים.
  שאלתי
  1. האם אני יכול להשקיע כספים בקופת הגמל הנ"ל
  2. האם לגביהם אשלם 15% מס על רווחים נומינלים כשארצה להוון אותם או חלקם.
  3. האם הכספים שהצטברו בקופת הגמל עד היום ( הושקעו לפני 2008 ) פטורים ממס בעת היוונם
  כלומר בקופת הגמל יהיו בעצם שני תת חשבונות.
  4. אם מקופת הגמל אוכל למשוך כספים כקצבה חודשית ללא תשלום מס אבל האם חלק מהכסף אוכל גם להוון לצרכים מיוחדים ולשלם את המס.

  5. אם אפתח היום קופת גמל חדשה האם אוכל למשוך כספים ממנה גם אחרי 1-2 שנים או שאצטרך לחכות לפחות 5 שנים
  6. עם ההפקדה של כספים בקופה האם צריך לשלם " דמי הפקדה".
  7. האם יש הגבלה בסכום להפקדה בשנה לקופת גמל

 3. בשנים אחרונות אין לי תלוש משכורת ולא ידוע לי איזה חברות יש לי קרן כל שהיא איך אני יכולה לדעת

 4. לגבי מורים
  האם ניתן להעביר את קרן ההשתלמות של המורים לקרן השתלמות אחרת (המניבה תשואה גבוה יותר)?
  אם כן מתי אפשרי לעשות זאת?(האם רק אחרי הפרישה מהעבודה בפנסיה , האם מגיל בו יכולה לצאת לפנסיה הגם שעדיין עובדת בפועל)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.